Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Welke gegevens worden verzameld?

  • Gegevens die bezoekers achterlaten via onze website (bvb. via de contactpagina)
  • Gegevens van onze klanten
  • Analytische gegevens die we verkrijgen via bvb. Google analytics
In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de verantwoordelijke van deze website. U kan deze contacteren via het e-mailadres info@www.ciwr.be

Verwerking van uw gegevens

De verwerking van gegevens betreft alle acties die uitgevoerd worden op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren en verwijderen van gegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken (Art. 15 van de AVG)
  • te (laten) wijzigen (Art. 16 van de AVG)
  • te (laten) schrappen (Art. 17 van de AVG)
  • te beperken betreffende de verwerking (Art. 18 van de AVG)
Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen de 72 uur.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@www.ciwr.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken. Vermeld steeds:
  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf en worden niet langer bewaard dan wettelijk toegelaten.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Beveiliging van gegevens

We verbinden ons er toe om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies. Indien zich een probleem voordoet betreffende de beveiliging van de gegevens, stellen wij binnen de 72 uur de privacy commissie en alle betrokkenen in kennis. Wij stellen vervolgens alles in het werk om dit probleem op te lossen en dit in de toekomst te vermijden.